De Energietransitie

De energietransitie is in volle gang en over de hele wereld zijn we bezig met de overstap van fossiele energie naar duurzame groene energie. Het belangrijkste klimaatdoel is het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. Om deze reden werd in 2015 het klimaatakkoord van Parijs gesloten. In dit artikel leggen we uit hoe het klimaatakkoord is ontstaan en wat de huidige stand van zaken is binnen de energietransitie, zowel wereldwijd als in Nederland.

Aanleiding energietransitie

Klimaatakkoord van Parijs

In 2015 ondertekenden 194 landen in Parijs het klimaatakkoord, symbolisch op de Dag van de Aarde (22 april 2016). In het klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen wereldwijd met 100% te reduceren vóór 2050, ten opzichte van het referentiejaar 1990.

Klimaatakkoord Parijs

Klimaatdoelen uit het Parijsakkoord

Om het klimaatdoel te halen maakten veel landen een eigen klimaatakkoord met klimaatafspraken en tussendoelen, waarbij 2030 een belangrijk meetmoment is om te zien waar we staan. In dat jaar moet de CO2-reductie al 55% zijn. Uitgangspunt is het beperken van verdere opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad in 2050. De opwarming was in 2022 al 1,15 graad en richting 2050 stevenen we af op een opwarming van 3 graden.

[dropshadowbox background_color=#bddb00 border_width=”1″ border_color=#bddb00 effect=”raised” inside_shadow=”false” effect_shadow_color=”gray”]

Klimaatdoelen wereldwijd 2030

55% minder CO2-uitstoot

32% duurzame energie

[/dropshadowbox]

Jaarlijkse klimaattop

De landen die deel uit maken van het klimaatakkoord komen jaarlijks bij elkaar op een klimaatconferentie. De landen bespreken hier de voortgang binnen hun eigen land en maken aanvullende of nieuwe (bindende) afspraken om de klimaatdoelen te realiseren. Bij de klimaatconferenties zijn ministeries van alle deelnemende landen, bedrijven, wetenschappers en andere vertegenwoordigers aanwezig. De klimaattop van 2021 werd gehouden in Glasgow, Schotland, maar deze verliep uiterst moeizaam. De bedoeling was dat de afspraken uit het klimaatakkoord werden afgetikt en dat gebeurde ook in afgeslankte vorm. Het klimaatakkoord van Glasgow was een feit geworden, maar er heerste ook veel teleurstelling.

Klimaattop in Egypte

De klimaattop in Egypte in 2022 was alweer de 27e klimaatbijeenkomst en werd gehouden tussen 7 en 18 november van dat jaar. Tijdens de klimaattop werd vooral het klimaatdoel om opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken besproken. Niet hoe we dit gaan halen, maar of het klimaatdoel aangepast moet worden, omdat 1,5 graad vrijwel onhaalbaar lijkt. Wel werd er eindelijk een klimaatschadefonds voor ontwikkelingslanden afgesproken.

Klimaattop in Dubai

Op de 28e klimaattop werd vooral gepoogd om alle landen aan boord te krijgen voor het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit moest gebeuren in het hol van de leeuw, want de klimaattop van 2023 werd gehouden in Dubai. Uiteindelijk werd in de slotverklaring opgenomen dat alle 198 deelnemende landen het gebruik van fossiele brandstoffen gaan uitfaseren. Daarnaast werd een nieuw schadefonds voor arme landen gestart én besloten tot het verdrievoudigen van het aandeel duurzame energie tussen nu en 2030.

Nederlandse klimaatdoelen en klimaatplan

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 een CO2-reductie van 49% te halen. Dit tussentijdse doel moet uiteindelijk leiden tot een CO2-neutrale economie in 2050. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dit tussentijdse doel in 2030 zelfs op te schroeven tot een reductie van 55%. De maatregelen voor de komende 10 jaar (tot 2030) zijn vastgesteld in een Klimaatplan. Het kabinet werd het in 2018 ook eens over een klimaatwet, zodat de afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord en klimaatplan wettelijk zijn vastgelegd.

Meer over klimaatverandering

Klimaatplan

Klimaatakkoord Nederland

De Green Deal van Timmermans

Toekomstplannen energietransitie in een Green Deal

Frans Timmermans en Ursula von der Leyen presenteerden tijdens de 25e klimaattop in Madrid een ambitieus klimaatplan: de Green Deal. Dit Europese pakket met maatregelen is een actieplan om de Europese Unie CO2-neutraal te maken. Sinds de presentatie op 19 december 2019 zijn er al diverse plannen en maatregelen uitgeschreven en aangenomen die de energietransitie Europees gezien structuur geven. Op 14 juli 2021 ging de uitvoering van de Green Deal van start met het Fit for 55-pakket. In een handige tijdlijn zie je de voortgang van de Green Deal.

Fit for 55 plan

Wat is de greendeal?

Cijfers & onderzoek energietransitie

Klimaatdoel aandeel duurzame energie

Eén van de klimaatdoelen is het aandeel duurzame energie. In 2030 moet 32% van het Europese energieverbruik afkomstig zijn uit duurzame energie. In 2022 stond de teller op 23% en is daarmee met 1,2% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Als deze groei stabiel blijft dan gaat Europa het klimaatdoel net halen.

Aandeel duurzame energie 2022

Duurzame energie in Nederland

Het Nederlandse aandeel duurzame energie moet in 2030 stijgen naar 27%, maar daar zijn we met 15% in 2022 nog lang niet. Ten opzichte van het jaar ervoor groeide het aandeel duurzame energie wel met 2%. En dat is positief, want eerder zakte het aandeel duurzame energie zelfs van 14% in 2019 naar 13% in 2021.

Aandeel duurzame energie in Nederland tot 2022

Klimaatdoel CO2-uitstoot verminderen

China was ook in 2022 het land dat de meeste broeikasgassen uitstootte met maar liefst 11.397 Megaton CO2 . De Verenigde Staten staat op de 2e plaats, maar stoot de helft minder CO2 uit dan China. Sterker nog, China stootte in 2022 meer CO2 uit dan de gehele top 6 bij elkaar en neemt maar liefst een derde van de totale wereldwijde CO2 -uitstoot voor haar rekening. Nederland staat in 2022 op plek 36 met een CO2 -uitstoot van 125 Megaton, wat een reductie betekent van 10,7% ten opzichte van het jaar ervoor.

CO₂-uitstoot in 2022 wereldwijd
CO2-uitstoot in 2022 in Nederland

De energietransitie in beeld

Wist je dit over de energietransitie?

[dropshadowbox background_color=#bddb00 border_width=”1″ border_color=#bddb00 effect=”raised” inside_shadow=”false” effect_shadow_color=”gray”]

Duitsland was in 2011 één van de eerste landen die startte met de energietransitie: De Energiewende

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox background_color=#bddb00 border_width=”1″ border_color=#bddb00 effect=”raised” inside_shadow=”false” effect_shadow_color=”gray”]

China is verantwoordelijk voor 31% van de wereldwijde CO2-uitstoot

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox background_color=#bddb00 border_width=”1″ border_color=#bddb00 effect=”raised” inside_shadow=”false” effect_shadow_color=”gray”]

Het Nederlandse aandeel van de totale wereldwijde Co2-uitstoot is 0,34% (2022)

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox background_color=#bddb00 border_width=”1″ border_color=#bddb00 effect=”raised” inside_shadow=”false” effect_shadow_color=”gray”]

In 2050 moet de reductie van uitstoot van schadelijke emissies 100% zijn

[/dropshadowbox]

[dropshadowbox background_color=#bddb00 border_width=”1″ border_color=#bddb00 effect=”raised” inside_shadow=”false” effect_shadow_color=”gray”]

De wereldwijde energietransitie kost jaarlijks zo’n €7 biljoen

[/dropshadowbox]

Veelgestelde vragen over de energietransitie

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de verandering van de manier waarop we energie gebruiken, maar ook waar we onze energie vandaan halen. Kortgezegd betekent dit de transitie van fossiele energie naar duurzame energie, waardoor we minder CO2 uitstoten.

Wat is fossiele energie?

Wat zijn onze klimaatdoelen?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we wereldwijd in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dit houdt in dat we per saldo niet meer CO2 uitstoten dan er opgenomen wordt en al ons energieverbruik afkomstig is uit duurzame energie. In 2030 is het tussendoel om 55% minder CO2 uit te stoten en dat 32% van ons energieverbruik groen en duurzaam is.

Wat is duurzame energie?

Waarom zitten we in een energietransitie?

Klimaatverandering is een gevolg van de opwarming van de aarde. Deze opwarming wordt veroorzaakt door de hoeveelheid CO2 die we met z’n allen uitstoten. Hierdoor veranderen de ecologische omstandigheden en dus ons leefklimaat. Om dit te beperken is het nodig dat we ons energieverbruik verlagen en verduurzamen.

Is klimaatverandering erg?

Wat kost de energietransitie?

De energietransitie kost miljarden, maar levert ook miljarden op. Elk jaar worden de kosten van de energietransitie berekend, omdat deze sterk afhankelijk zijn van de rente op dat moment. In 2023 berekenden deskundigen dat de energietransitie tot 2050 voor Nederland zo’n €14 miljard per jaar kost. Wereldwijd zijn de kosten lastig te berekenen, maar deze worden tot 2050 geschat op zo’n €7 biljoen per jaar.

Hoe ver staan we in de energietransitie?

Wanneer is de energietransitie afgelopen?

Het doel is om de energietransitie in 2050 af te ronden. Wereldwijd moet ons energieverbruik dan volledig CO2-neutraal zijn.

Hoe lang duurt de energietransitie?

Waarom doet Nederland mee aan de energietransitie?

Ondanks dat Nederland een klein land is, stoot het relatief veel schadelijke broeikasgassen uit. Het oplossen van de opwarming van de aarde, klimaatverandering en klimaatvervuiling is een wereldwijd probleem en dus ligt de oplossing in een samenwerking tussen alle landen.

Is klimaatverandering wel echt?

[was-this-helpful theme=5]