Daling van energieverbruik

Tussen 1995 en 2010 was het energieverbruik per inwoner het hoogst. Steeds meer woningen en auto’s zijn energiezuiniger geworden, hierdoor is energieverbruik flink gedaald. De mildere winters en de oorlog in Oekraïne spelen een grote rol voor de daling van het energieverbruik. Mede hierdoor is het huidige energieverbruik gedaald naar het niveau van 1970. Een belangrijke reden hiervoor is het dalend aardgasverbruik. Desondanks is het verbruik nog wel 11 keer groter dan in 1800. In 1800 was dit toen 14 gigajoule.

Een daling sinds de eerste oliecrisis

De eerste oliecrisis ontstond in 1973. In dit jaartal is het energieverbruik opgelopen tot 2600 petajoule. Hierdoor ontstond een economische recessie en kwam er aandacht voor energiebesparing. Ideeën zoals isoleren, autoloze zondagen en maatregelen in de industrie werden langzaam op gang gebracht. Vervolgens bereikte Nederland het hoogtepunt van 3470 petajoule in 2010 en vanaf 2013 daalde het energieverbruik ondanks de bevolkingsgroei.

Afhankelijkheid van het buitenland

De afhankelijkheid van energie uit het buitenland is toegenomen sinds 1800 in drie periodes. De eerste periode was eind van de 19e eeuw. Nederland ging steenkool importeren vanuit het buitenland. Deze afhankelijkheid leidde tot inspanningen om een staatsmijn in Limburg te openen. Zo kwam er in 1906 de eerste Staatsmijn. In dit jaar was de afhankelijkheid het grootst. De tweede periode was na de Tweede Wereldoorlog. Toen groeide de afhankelijkheid van het buitenland door het importeren van aardolie. De afhankelijkheid van energie uit het buitenland was groter dan 70 procent van het totale verbruik halverwege de jaren 1960. De derde periode begon vanaf 2015. Sinds 2015 is er meer aardgas geïmporteerd vanuit het buitenland. Dit komt doordat er minder aardgas gewonnen werd in Groningen.

Lees meer over: energie besparen

Bron: CBS

[was-this-helpful theme=5]

Geef een reactie