15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 268)
 • Auteur
  Berichten
 • #117220
  B Scholte Lubberink
  Deelnemer
   @bennysl

   De tweede Kamer heeft op 23 november 2020 een karrevracht aan vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de afbouw van de Salderingsregeling. (Kamerstukken II 2020-2021, 35.594-5). Dat het wetsvoorstel ongeschonden de eindstreep haalt is nog lang geen uitgemaakte zaak. Het G40 Stedennetwerk heeft Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam verzocht een Second Opinion uit te voeren op de aan het wetsvoorstel ten grondslag liggende “evaluatieonderzoeken” van PWC. Met als uitkomst een vernietigend oordeel van SEO, namelijk dat de onderzoeken van PWC door de minister van EZK ten onrechte als Evaluatieonderzoek worden gepresenteerd omdat die onderzoeken niet voldoen aan de daarvoor door de rijksoverheid zelf gestelde regels van het Ministerie van Financiën, de zogenaamde Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE, Stcrt. 2014-27142). SEO concludeert verder dat de vermeende over-stimulering van de Salderingsregeling niet is aangetoond en dat de bewering dat het risico op over-stimulering bij kostendaling van Zon-PV systemen ongefundeerd is. Het onderzoek is te vinden op de website van SEO. Wordt vervolgd.

   #83153
   Anoniem

    Ik wil even reageren op dat salderingsvoorstel van de energiewereld.

    Het complete voorstel bestaat uit 7 punten:

    1. Er komt een nieuwe salderingsregeling. Uitgangspunt is dat de terugverdientijd gemiddeld 7 jaar blijft.

    Ik ben van mening dat door panelen geleverde energie aan het net netjes worden betaald per kwH en dat de prijs niet wordt bepaald door fictieve terugverdientijden maar door de op dat moment geldende waarde

    2. De ondergrens van de terugverdientijd is 5 jaar, op basis van de meest ideale situatie (ligging, dakhelling etc.). Hierdoor is de regeling begrensd, waardoor er zekerheid is in de markt.

    Zekerheid voor wie?

    3. De zonnestroom die zelf wordt gebruikt, blijft belastingvrij.

    Dat moet er nog bijkomen dat ik belasting zou moeten betalen voor stroom die ik zelf opwek en zelf gebruik. Dat jullie dit met droge ogen durven te stellen!

    4. De terugleververgoeding wordt voor 7 jaar vastgelegd en na elk jaar met één jaar verlengd. Dit moet in elk geval tot 2030 zo blijven.

    Nee, direct de marktwaarde op loslaten, zo snel mogelijk! Des te eerder breken technologien als opslag door en worden we nog onafhankelijker van de leveranciers

    5. Het teruglevertarief wordt marktconform. Hierdoor ontstaat markwerking voor lever- en teruglevertarieven en wordt de teruglevergoeding geleidelijk afgebouwd als zonnepanelen goedkoper worden.

    Hoezo afbouwen? Wij leveren energie, daar betaal je voor en anders lever ik niet terug en gaat het in accu’s

    6. Een digitale elektriciteitsmeter wordt verplicht. Hiermee wordt rechtsongelijkheid voorkomen en oude analoge draaischijfmeters uitgefaseerd.

    Belachelijk! Dit er in smokkelen, echt helemaal los van de realiteit waarin die meter voor de klant niets toevoegt, niets!. Wel voor de leveranciers want als die zijn zin krijgt, krijgt de zonneboer niets terug van de geleverde energie maar gaat hij er wel belasting over betalen. Want dat lees ik in jullie 7 punten

    7. De nieuwe regeling moet net zo aantrekkelijk zijn voor woningstichtingen en verhuurders.
    De regeling is voor beide partijen net zo onaantrekkelijk

    Dit is niet geschreven met de belangen van de eigenaren van zonnepanelen voor ogen. Ik vind dit een uiterst bedenkelijk en verwerpelijk voorstel. Off the grid!

    #88537
    PVsolar
    Deelnemer
     @pvsolar

     “3. De zonnestroom die zelf wordt gebruikt, blijft belastingvrij.
     Dat moet er nog bijkomen dat ik belasting zou moeten betalen voor stroom die ik zelf opwek en zelf gebruik. Dat jullie dit met droge ogen durven te stellen!”.
     Helemaal eens met je reactie daarop. Het lijkt als of ze niet weten waarover ze praten. Met een slimme meter wordt het zelfs niet gemeten.

     Maar uw opmerkingen over een accu kwalificeer ik een stuk minder. Een accu is veel te duur. En een zomer opslag voor gebruik in de winter is al helemaal onmogelijk. Daarnaast geeft opladen en ontladen van accu’s ook warmteverliezen. Het is zinvoller om te investeren in windenergie (waarvan de productie vooral in de winter piekt) dan in accu’s voor zonnestroom.

     #89815
     Marcel
     Deelnemer
      @mars67

      Hallo allen,

      Nieuw in de business ben ik mij aan het verdiepen in het zonnepanelenverhaal…. Het duurt niet lang of ik loop al tegen het eerste wtf-moment aan. Er was sprake van een einde van de salderingsregeling per 2020, maar “gelukkig” is dit uitgesteld en komt er een afbouwregeling vanaf 2023.

      Wat is dit???? Gaat het hele project nu ten onder aan zijn eigen succes. Omdat steeds meer mensen gebruik gaan maken van zonnepanelen en de mogelijkheid tot salderen, kost dit de Nederlandse staat geld en daarom moet het versoberd/afgeschaft worden.

      En wat gebeurd er dan met de energie die ongetwijfeld wel terug geleverd gaat worden? Wie gaat daarvan profiteren. Moet ik betalen voor de zonne-installatie en een overheid, of nutsbedrijf mee laten profiteren?

      Denk na, overheid en verzin een eerlijke oplossing voor het dreigende tekort in de schatkist.

      Zie ik nou iets over het hoofd, of is het afbouwen -schaffen van de regeling echt grote onzin?

      Groet, Mars

      #89986
      Piet
      Deelnemer
       @pietx

       Geachte redactie,

       Al zolang ze er zijn geven slimme meters discussies over de betrouwbaarheid t.o.v. de draaischijfmeter.
       Hierbij nog een serieuze discussie mogelijkheid over de slimme meter.
       Wellicht eens interessant voor een artikel /onderzoek en bezien hoe andere deskundigen daarover denken.
       Waar gaat het over?
       -Ik heb al meer dan een jaar een APP / dongel van Essent waarop ik het momentele verbruik / teruglevering kan zien en de verbruiken / terug levering kan zien per dag – week – maand – jaar.
       -Vorig jaar maart kwam ik er hierdoor achter dat onze slimme meter soms niet omschakelde van nachttarief naar normaaltarief. (niks zeggen leek me geen goed alternatief want het kan ook andersom gebeuren)
       Dat kan dus ook nog eens fout gaan!
       -Na dat een paar keer gemeld te hebben is er door Enexis een nieuwe meter geplaatst.
       -En heb ik een nieuwe geijkte ouderwetse draaischijf meter tussen de slimme meter en de huis installatie geplaatst om de slimme meter te controleren.
       Helaas bleek dat er toch verschillen gingen optreden met name in de teruglevering registratie. Rara hoe kan dat nou? Ook het omdraaien van draaischijf meter, dus andere kant uit laten draaien, blijft verschil.
       Essent kon / wilde geen verklaring geven.
       -Hierover met diverse deskundigen eens een discussie opgezet over wat dan de oorzaak van het verschil kon zijn. Er van uitgaande dat de meters goed functioneerden.
       En……………. na een poosje ging bij ons een kwartje vallen. Wat blijkt?
       -De draaischijfmeter geeft vanuit het principe van meten een foutaanwijzing (minder Kwh’s dan werkelijk verbruik) door de Cos Phi van de installatie. Dit komt door gebruik van motoren en TL verlichting en andere apparaten die een lagere Cos Phi dan 1 hebben.
       Dat wil zeggen dat de installatie meer verbruikt dan wat de meter aangeeft. Dat is al decennia vanaf het begin van meten zo. Die Cos Phi zal in de praktijk meestal zo rond de 0,8 liggen!
       -Daarmee is natuurlijk al decennia in de calculatie van de kosten per Kwh door de energie leveranciers rekening gehouden.
       -Echter………………… voor zover ik nu weet registreert de slimme meter in alle gevallen altijd met een Cos Phi van 1.
       -Ook bij gebruik van motoren en andere gebruikers met een lagere Cos Phi. Men gebruikt een andere meet methode.
       -Dus als ik het goed heb is hiermee ook een mogelijke verklaring waarom de slimme meter een hoger gebruik kan aangeven dan de draaischijf meter!
       -Echter …..als dit zo is dan wordt dus het verbruik en de Kwh prijs eigenlijk stilzwijgend verhoogd bij plaatsing van een slimme meter. En wel met het verschil tussen een Cos Phi van 0,8 en 1! En dat soms aardig in de papieren gaan lopen. Zeker ook bij woningen en bedrijven met veel motoren.
       Voorlopige conclusies van mij zijn dan ook;
       -Als ik het juist zie, zou een onderzoek hiernaar, en de gevolgen best eens heel nuttig en noodzakelijk kunnen zijn.
       -En mogelijk ook helderheid geven over de verschillen die men al dan niet terecht meent te constateren.
       -Dan heeft het plaatsen van een draaischijf meter als controle van de slimme meter geen enkel nut.
       -Dan geven ergens geplaatste tussenmeters (draaischijf) minder aan dan op de slimme hoofdmeter wordt aangegeven.
       In welke mate e.e.a. zo is kan ik niet overzien. Zo ook in dit verband, wat doet een PV installatie / omvormer?
       Uiteraard altijd bereid tot nadere informatie of discussie.
       Met vriendelijke groet,
       Piet

       [Bericht aangepast ivm ongepast gebruik van leestekens en hoofdletters (schreeuwen). Lees ook onze forumregels]

       #90973
       Robert Den Broeder
       Deelnemer
        @robert-den-broeder

        PV & Salderen.. To be or not to be

        Even kijken of ik goed reken.
        Nederland heeft ca 7 miljoen huishoudens. Statistisch neemt elk huishouden ca 3500.kWh per jaar op dus we verbruiken dan ca. 24.500.000.000 kWh gezamenlijk per jaar. Als we nu de belasting eraf halen, ca. € 0,1265 per kWh, dat wat dus naar de overheid gaat, dan is dit bedrag € 3.099.250.000.– per jaar wat de overheid dan zou mislopen ALS we allemaal overgaan op PV.
        Tja nu snap ik ook waarom het salderen op de schop gaat..
        Energie besparen is niet moeilijk, wij willen wel, nu de overheid nog.

        Ik wordt zo moe in Nederland. in krijg anarchistische neigingen hier in dit land. Hoe kunnen wij dit nu toelaten dat dit gewoon gebeurt?

        [Bericht aangepast ivm ongepast gebruik van leestekens en hoofdletters (schreeuwen). Lees ook onze forumregels]

        #92067
        Erwin van Rens
        Deelnemer
         @evrens

         Hallo Allemaal,

         Zoals bekend is het nieuwe, definitieve wetsontwerp salderen naar de 2e kamer gestuurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de kamer dit aannemen.

         Naar mijn mening is dit nog steeds een erg slechte regeling voor particulieren met zonnepanelen of andere stroom opwekkers. Punt blijft, over zo’n 10 jaar zal het overgrote deel van de stroom die je opwekt tegen een klein bedrag aan de energieleverancier verkocht worden, en zal je zelf veel duurder je stroom moeten inkopen. Het wetsvoorstel gaat er van uit dat een groot deel van je oipbrengst direct gebruikt kan worden, maar dat is maar zeer beperkt het geval. Niemand lkan vooraf inschatten wanneer het zonnig wordt, en dan precies op dat moment de wasmachine of vaatwasser aanzetten. Je inductieplaat zal je ongeveer een half uur voor het eten moeten gebruiken, en niemand weet of op dat moment de zon schijnt. Dus het zelf gebruiken van je eigen opgewekte stroom zal maar zeer bep[erkt kunnen, zlefs als je maar 6 paneeltjes hebt liggen.
         De meesten van ons willen ook graag de overdag opgewekte stroom ‘s avonds gebruiken voor verlichting, en in veel gevallen ook de ‘s zomers opgewekte stroom ‘s winters gebruiken voor de warmtepomp. Het gaat niet over ‘terugverdientijd’ van 7, 8 of 9 jaar, maar over kunnen gebruiken wat je opwekt. Niemand heeft zich de afgelopen 40 jaar zorgen gemaakt over de terugverdientijd van een CV ketel, of van een Airco, of van een A+++ koelkast t.o.v. een C- exemplaar.
         De Overheid wil ons graag allemaal van het gas af, en aan de duurzame energie, echter als je dan al duurzame energie opwekt, kan je die niet in de winte rgebruiken om je huis mee te verwarmen..

         Naar mijn idee is deze regeling ook strijdig met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid. Zakelijke opwekkers krijgen namelijk voor lke teruggeleverde KwH niet allen de afgesproken KwH prijs van de energieleverancier, maar ook een vaste vergoeding daar bovenop van de staat, waardoor het verschil tussen teruggeleverde KwH en uit het net gehaalde KwH een stuk kleiner wordt. Maar zelfs met 20KWP op je dak kan je hier nog geen gebruik van maken, want je zal ook een 80A aansluiting moeten hebbe

         Ik zou graag willen peilen of er interesse is voor een burger-initiatief (minimaal 40.000 handtekeningen, maar er zijn vast veel meer eigenaren van panelen dan dit aantal) om een alternatieve salderingsregeling voor te stellen waarbij:

         – Op jaarbasis de opgewekte en afgenomen KWH’s verrekend mogen worden
         – Indien er een poitief saldo (meer afgenomen dan opgewekt) over blijft, wordt daar gewoon de contractprijs voor betaald aan de energieleverancier
         – Indien er een negatief saldo (meer opgewekt dan afgenomen) over blijft, wordt daar de contract KwH prijs voor betaald door de energieleverancier
         – Over een negatief saldo wordt geen BTW aan de particulier betaald
         – vermindering energiebelasting kan alleen indien er energiebelasting betaald wordt (dus alleen bij een positief saldo)

         Dit leidt niet tot een enorme opbrengst van teruggeleverde KwH’s, maar wel optimaal gebruik van je eigen opgewekte stroom.

         #128495
         H. Metselaar

          Zolang de salderingsregeling bestaat is er met zonnepanelen een redelijk rendement te halen.
          Zoals iedereen weet bestaat er een grote discrepantie tussen levering van zonnestroom en het verbruik daarvan.
          Gevolg na afschaffing of afbouw is dat zonnepanelen voor een particulier absoluut niet meer renderen, zelfs als de prijs nog aanzienlijk daalt.

          Ik heb al sinds oktober 2018 voldoende panelen om zijn jaarverbruik te dekken en houd verbruik en levering nauwkeurig bij.
          Als de regeling wordt afgeschaft kan ik de zonnepanelen net zo goed weggooien, tenzij er betaalbare en grootschalige opslag voor particulieren op de markt komt. En dan denk in niet aan de bestaande 14KWH accu’s maar een opslagvermogen van zeker 2000kwh, in welke vorm dan ook.

          #128519
          P. Linssen

           De salderingsregeling is voor mijn rendement belangrijk, zolang er geen goede opslagmethode is. En er is geen ontwikkeling op dat gebied, omdat de salderingsregeling dat onnodig maakt.

           Klinkt als een vicieuze cirkel. Met de langzame afbouw hoopte de regering dit probleem te tackelen, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

           Door de lage kwh prijs (die ook flink zal dalen) is eigen opwek straks financieel niet echt meer aantrekkelijk. Wel als je het kan opslaan en zelf later gebruiken. Daar moeten we m.i. ook naar toe.

           De salderingsregeling was altijd al als tijdelijk bedoelt. Alleen zijn we die nu gewend als basis, omdat deze steeds verlengd is en verruimt.

           #128570
           W Stolte

            Er is voor de overheid maar 1 reden voor afbouw salderingsregeling, en dat is, ze lopen verbruik gerelateerde belastingen en opslagen mis! Het zelfde gaat er straks gebeuren met de stekkerbakken, wanneer dat een beetje een succes wordt verdwijnt de subsidie!!! Er is in dit soort zaken geen onbetrouwbaardere partner dan de overheid!

            [Bericht aangepast ivm ongepast gebruik van leestekens en hoofdletters (schreeuwen). Lees ook onze forumregels]

            #128645
            Addek
            Deelnemer
             @onzenad

             4 jaar geleden 0 op de meter bereikt door veel geld te investeren in zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp.
             Kwam vorig jaar 195 kWh te kort, is dus 195 * 0.23 = 44,85€. (krijg hier dus mijn maandelijkse afdracht + vermindering energy belasting terug)
             6,125 MWh verbruikt en geleverd 5,930 MWh

             6125 * 0.23 = 1408.75€ verbruikt
             5930 * 0.079 = 468,47€ geleverd
             te betalen 1408-468 = 940,00€ dit dank zij de realisatie van NUL op de meter!!!

             Was er niet nog een belofte van een premie per geleverd kWh????
             Niet meer gehoord….

             #128666
             Addek
             Deelnemer
              @onzenad

              Wie nog 30.000€ investeert in een gas vrij huis heeft een rendement op van 480€-200€ onderhoud = 0.9% rendement.
              Dit moet men zien als stimulans om Nederland van het gas af te krijgen.

              #128950
              Mia
              Deelnemer
               @mortyr

               Hoi @onzenad,

               Interessante berekening, maar is het niet zo dat met de opvolger van de salderingsregeling er een marktconforme prijs zou worden ingesteld, in plaats van de 8 cent die jij noemt? Of is dit al de marktprijs? Ik hoop dat de komende jaren de batterijen wat doorontwikkeld worden en daarmee ook betaalbaar. Dat is volgens mij pas een echte oplossing. Ben je ook niet meer afhankelijk van de overheid en hun aanpassingen.

               Groetjes, Mia

               #129682
               Guido
               Deelnemer
                @guidor

                Ik verbaas mij al jaren over de onduidelijkheid en onzekerheid als het gaat om huishoudens die willen investeren in opwekken van groene energie op hun eigen daken terwijl er over zonneparken wordt gesproken.

                Salderingsregeling zonnepanelen controversieel?

                Wat is de salderingsregeling?

                Huishoudens die zonnepanelen hebben krijgen tot 2023 subsidie via hun energierekening.
                overdag als de zon schijnt en er meer energie wordt opgewekt dan zelf gebruikt, dan levert het huishouden het overschot van deze groen opgewekte energie aan het net. Hiervoor krijgt het huishouden een vergoeding. In deze vergoeding zit subsidie, hierover straks meer…..

                Ter vergelijking in mijn tuin staat een appelboom in de zomer pluk ik 100 appels maar eet er maar 30 dus geef / verkoop ik mijn 70 appels aan de groenteboer voor 5 cent per appel (totaal krijg ik € 3,50).
                De groenteboer heeft huur, personeelskosten en moet belasting betalen en wil ook graag wat winst maken, dus verkoopt hij appels voor 21 cent.
                Als ik in de herfst winter en lente bij hem 70 appels koop betaal ik € 70x 21 cent = € 14,70 ik maak dus een “verlies” van € 11,20.
                Nu kan ik voor € 500 een speciale vriezer kopen waar ik mijn 70 appels kan invriezen, dan heb ik de groenteboer niet meer nodig en kan ik mijn 100 appels zelf kosteloos consumeren. Maar als ik ga rekenen dan is mijn vriezer allang aan vervanging toe voordat ik die investering van € 500 heb terugverdiend.
                Het is dus financieel gezien slimmer gebruik te blijven maken van de appelboer totdat ik een vriezer zo goedkoop kan kopen dat dit rendabel wordt!

                Nu meer over de subsidie en het overschot aan groen opgewekte energie….
                We bekijken eerst de situatie vanuit de energieleverancier (oftewel onze groente- appelboer) wij leveren hem deze groene energie, deze energie wordt uitgedrukt in kWh (oftewel de appel) de energieleverancier koopt normaal zijn energie goedkoop in voor 5 cent per Kwh.
                Dit betekent dat als wij overdag overschot groene energie hebben van 1 kWh dat ons dat 5 cent oplevert. Als wij ’s avonds na zonsondergang de tv aanzetten en van onze energieleverancier 1 kWh terugkopen, dan betalen wij daar 21 cent voor. Wij maken dus een “verlies” van 16 cent per kWh.

                Nu de subsidie van de overheid, voor elke terug geleverde kWh die wij daarna weer terugkopen van de energieleverancier krijgen wij een subsidie van 16 cent. Deze subsidie zorgt er voor dat het lijkt alsof de energieleverancier niets verdient aan het inkopen en verkopen van deze kWh.
                Deze subsidie maakt het voor huishoudens heel interessant om zonnepanelen aan te schaffen en verdien deze investering vaak binnen 7 jaar terug.

                Zou deze subsidie wegvallen dan wordt de terugverdientijd ongeveer 4x langer waardoor de investeringsbereidheid van huishoudens af zal nemen omdat dit de levensduur van de omvormer en zonnepanelen overschrijd. De overheid heeft hierover een andere mening waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat zonnepanelen goedkoper blijven worden, helaas zijn alle grondstoffen momenteel onderhevig aan enorme inflatie waardoor dit onrealistisch is. (Koper inflatie is 27% in jan-mei 2021 )

                Technische uitdagingen energiebedrijf

                Eerst even terug naar de appelboer, als alle mensen met een appelboom in de zomer 70 appels aanbieden terwijl de vraag naar appels is afgenomen omdat de mensen hun eigen appels aan het consumeren zijn, dan kan de appelboer zijn appels niet verkopen en zal hij ze weg moeten gooien.
                Of een gigantische appelvriezer moeten kopen.

                Het energiebedrijf krijgt op een zonnige dag te maken met een piekaanbod van kWh terwijl de vraag is afgenomen omdat de aanbieders zelf op dat moment niets gebruiken. Deze piek kan niet altijd opgenomen worden door klanten van het energiebedrijf en kan zelfs tot technische storingen leiden omdat het energienet waar deze kWh’s doorheen moeten veelal verouderd is.

                Het zou dus technisch gezien fijn zijn als de groen geproduceerde Kwh dus eerst bij het huishouden zelf gebruikt worden en dus zo min mogelijk terug geleverd worden. Kan dit en hoe stimuleer je dit?

                Slimme aanpassing saldering subsidie

                Welke doelen wil je nastreven met de aanpassing van de saldering (geprioriteerd);

                Productie groene stroom huishoudens maximaliseren (Parijs akkoord)
                Stabilisatie energienet (pieken aanbod groene stroom op zonnige dagen)
                …..

                Productie groene stroom huishoudens maximaliseren (Parijs akkoord)

                Mensen zijn altijd bereid iets te doen het klimaat en het milieu als ze er ook financieel beter van worden, dus afbouw van financieel voordeel en het vergroten van de terugverdientijd is dan geen verstandige optie, het in stand houden van de huidige regeling met wat kleine aanpassingen is dan ook een logische keuze.

                Stabilisatie energienet (pieken aanbod groene stroom op zonnige dagen)

                Eerst even terug naar het verleden (voordat zonnepanelen bestonden) in de jaren 1960-1970 is daar ook al over nagedacht, namelijk het dag- en nachttarief. Hoe werkt deze regeling en waarom is deze ingevoerd?

                Overdag was er veel vraag naar energie en moesten de elektriciteitscentrales op hoge capaciteit draaien om de vraag te kunnen leveren. In de nacht/weekend waren bedrijven dicht en sliepen de huishoudens dus draaide de centrales op hele lage capaciteit met daardoor ook veel minder rendement.

                Hierop hebben energiebedrijven een stimulans bedacht om mensen te motiveren apparatuur vooral in de nacht te gebruiken, hoe? Door de kWh prijs in de nacht te verlagen. Dit was een grote investering omdat er speciale schakelaars geplaatst moesten worden met dubbele meters (dag en nacht tarief) Ik weet nog dat mijn moeder ‘s avonds om 23.00uur de wasmachine aanzette om zo een paar cent (dat verschil was destijds groter dan nu) te besparen. Het werd bij ons thuis een sport om meer goedkope energie te verbruiken in de nacht/weekend dan overdag. Mijn moeder was hier heel goed in en zo is destijds door mijn moeder veel op energie kosten bespaard.

                In de huidige salderingsregeling is er geen stimulans voor huishoudens om de stroom die opgewekt wordt eerst zelf te gebruiken. Dit moet dus net als vroeger gaan veranderen.

                Dat is nu veel makkelijker dan vroeger, toen bestond alleen de wasmachine, nu hebben we de vaatwasser, droger en wasmachine en elektrische auto’s die we op timer kunnen zetten.
                Sterker nog, dat staan ze waarschijnlijk nu ook al maar dan precies verkeerd ingesteld, namelijk op nachtstroom….Met name het verbruik van de elektrische auto zal de komende jaren sterk toenemen.

                Even wat cijfers;
                Verbruik gezin zonder elektrische auto 3.300 kwh
                Verbruik 1 elektrische auto 15.000km per gezin € 3.000 kwh
                Verbruik 1of2 elektrische auto en 30.000km per gezin € 6.000 kwh

                Omdat het verbruik van de elektrische auto de komende jaren sterk zal toenemen zal het elektriciteitsnet aan de vragende kant zwaarder belast worden, ook zal met het toenemen van het aantal zonnepanelen het net zwaarder belast worden aan de ontvangende kant.
                HIER moet dus (een deel van) de oplossing gezocht worden!

                Hoe zou je die stimulans in kunnen bouwen?

                Motiveer (net als vroeger met de dag/nacht) huishoudens om hun apparatuur; vaatwasser, droger en wasmachine en elektrische auto’s op timer te zetten of als ze dat al staan de tijd te veranderen naar overdag als de zon schijnt. Een gemiddelde elektrische auto hoeft maar 1x per week geladen te worden, doe dat in het weekend als de zon schijnt of op je thuiswerkdag als de zon schijnt.

                Slimme aanpassingen en oplossingen;

                Maak een verschil tussen de prijs van een geleverde kWh en een afgenomen kWh, bijvoorbeeld 25% maar verander dit percentage niet. De terugverdientijd komt dan minder in het geding dan bij de voorgestelde afbouw naar NUL. De eerste zonnepanelen liggen al weer 10-15 jaar Als deze over 10 – 15 jaar vervangen moeten worden, dan is dat nog steeds rendabel met 75% van de huidige subsidie. Een langere termijnvisie lijkt gezien het Parijs akkoord noodzaak!
                Subsidieer via het Wiebes-Hoekstra investeringsfonds samen met de TU-Delf de ontwikkeling van intelligente zonnepanelenomvormer die zonder DC->AC&AC->DC direct elektrische auto’s kan laden. Met als extra optie de accu van de auto te gebruiken voor “balanceren” van het elektriciteitsnet.
                Met balanceren zou je bij hoge net-vraag de accu van de auto, ten minste kunnen laten stoppen met laden, maar zelfs laten terug leveren en andersom. Deze dienen b.v. standaard geleverd en geïnstalleerd te worden door de autodealers…
                Subsidieer ook omvormers met accu’s (deze bestaan al lang) die in staat zijn de zonne-energie overdag op te slaan zodat een piekaanbod voorkomen kan worden en die ’s avonds het huishouden van eigen energie kan voorzien (de vriezer van de appels)

                #132611
                Ben van Aanholt
                Deelnemer
                 @vanaanholt

                 Ik heb nog niets gelezen over de situatie dat zonnenpanelen zijn aangesloten op een 3 fase installatie. Bij mij zijn de zonnenpanelen verdeeld over de 3 fase en wordt alleen de totale teruglevering op het net aangegeven. Het is dus regelmatig zo dat ik op een fase teruglever terwijl ik op een andere fase afneem. Dat is geen probleem zolang de salderingsregeling er is. Dat wordt het wel als de teruglevering helemaal of deels wordt afgeschaft. Dat is ook niet op te lossen met accu’s (of je moet erg grote investeringen doen). In mijn geval is elk paneel voorzien van een micro omvormer en die zijn verdeeld over de 3 fasen (380 volt hebben de meeste nieuwbouwwoningen tegenwoordig). Bij afschaffing van de salderingsregeling is dus in principe 2/3 van mijn investering voor niets geweest! Daar hoor ik niemand over.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 268)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.